- Eierskapet tilhører Nye Veier

En eventuell endring i planene medfører helt vanlige kommunale prosesser, sier ordfører Ola Øie.

Ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Mandag ble det kjent at Nye Veier og Statens vegvesen foreslår flere endringer i forbindelse med E6 utbyggingen ved Ulsberg. I det nye forslaget ligger det inne å kutte ut Tosetbergtunnelen og erstattet denne med en firefelts vei med midtdeler sørover til det nye Ulsbergkrysset.