- Jeg tror ikke det finnes en mer utfordrende og interessant yrkeskarriere enn å jobbe i Forsvaret

Tryggve Tellefsen kan se tilbake på en innholdsrik yrkeskarriere.
Nyheter

Tryggve Tellefsen er født 20. februar i 1941 i Oppdal og han er en pensjonert norsk generalmajor og senere pensjonert ambassaderåd fra Norges ambassade på Sri Lanka og i Israel. Generalmajor Tellefsen har bred militær erfaring både fra kommandostillinger og stabstjeneste.