Kontrollører gir tommel opp til Oppdal

Lovverket for salg og skjenking av alkohol og tobakk overholdes hos samtlige kontrollerte utsalgssteder og utesteder i Oppdal, i følge en ny rapport.

Nærbutikken på Lønset og resten av handelsstanden får ståkarakterer etter kontrollørenes besøk.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Nordfjeldske kontroll AS har den siste tiden gjennomført en rekke salgs-, skjenke- og røykekontroller ved butikker og utesteder i Oppdal. De har i tillegg fokusert på å observere hvorvidt smittevernreglene relatert til Covid-19 følges og ivaretas.