- Tror dessverre denne saken har et langt løp foran seg

Kommuneadvokat Kristian Nordheim kommenterer kjennelsen fra Høyesterett.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Frostating lagmannsrett avsa den 27. februar i år en kjennelse om prosessuelle spørsmål i skjønnssaken. Kjennelsen ble påanket av kommunen, og i kjennelse datert sist fredag fant Høyesterett enstemmig at Oppdal kommunes anke ikke kan føre frem.