Rap fra 3.000 sauer skal måles i bilen som prydes av Innset-bilde

I løpet av to år skal 3.000 sauer bli målt på om lag 60 gårder. Målingene skal brukes for å avle fram mer klimavennlige sauer.

Slik ser den nye bilen til NSG ut. Bildet er tatt av Marianne Dolpen og motivet er hennes egne sauer fra Innset.   Foto: NSG

Nyheter

Det er lastebilen Metanmåleren som skal kjøre Norge rundt for å måle sauerap. Den nye bilen prydes av et bilde fra Innset, og Norsk Sau og Geit ser frem til å bidra enda mer i klimadugnaden.