Nye tall: Trafikken på E6 øker kraftig

E6 over Dovrefjell er en av strekningene der frafikken øker mest.
Nyheter

Trafikktall fra Statens vegvesens bekrefter at det er mer trafikk enn vanlig på norske veger i år. Statens vegvesen har et stort antall tellepunkter for trafikk over hele landet. Her registreres trafikken kontinuerlig, og disse trafikkdataene blir fortløpende gjort tilgjengelig på Vegvesenets nettsider, www.vegvesen.no. Mange steder er det en markert økning i trafikken i forhold til i fjor.