Travelt på gjenbrukstorgene: Nå kaster vi mye mer søppel

Folk strømmer til gjenvinningsstasjonene til ReMidt. Koronaviruset er noe av årsaken.

Driftsleder Jan Petter Klungen fikk inn mange malingsspann i anlegget på Hofstad i Melhus, et annet av ReMidts gjenvinningsanlegg. 

Nyheter

– Besøkstallene har økt kraftig sammenlignet med i fjor, og folk kaster mer. Vi har ikke eksakte tall på grunn av ferieavvikling, men vi ser klart tendensen, sier Erik Prytz Reitan, teamleder for kommunikasjon i ReMidt, som er et interkommunalt selskap der blant annet Oppdal og Rennebu inngår.