Vil danke ut to forslag til fordel for barnehageutbygging: - Vi er nødt til å prioritere

Flere ønsket det siste ordet når nye forslag ble lagt frem tirsdag. Et av diskusjonstemaene omhandlet barnehage eller skolekantine

Tor Snøve (Ap).  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

- Vi anser ikke kantine som noe mindre, men vi ser vi er nødt til å prioritere mellom tiltak, sier Tor Snøve (AP).