Slik har politisommeren vært:

Har registrert 12 ulykker og 75 straffesaker

Avsnittsleder ved Oppdal lensmannskontor forteller hvordan politiet har opplevd sommeren 2020.

Lensmann ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen.  Foto: Arkiv

Nyheter

- Våre tall bekrefter en økning i antall ulykker, men i sum så ble det noe bedre enn fryktet, skrev politiet i Oppdal og Rennebu via sine Facebook-sider.