Mottatt ny klage i stort boligprosjekt. Nå kan saken havne på bodet til fylkesmannen

Kommunedirektøren vil sende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Nyheter

I juli i år ga Oppdal kommune rammetillatelse for oppføring av tre bygninger med totalt 60 leiligheter for prosjektet Vangslia Panorama. Vedtaket er påklaget av Oppdal Skiheiser i brev 17. august.