Trafikkmelding: Nye Veier stenger E6

Nyheter

Det blir nattarbeid tre netter denne uken.
 
14.09 kl.22.00 – 15.09. kl. 06.00

15.09 kl. 22.00 – 16.09. kl. 06.00:

E6 blir stengt mellom Melhusbrua og rundkjøringen på Søberg. Omkjøring via Melhusvegen. Årsaken er vegutvidelse av E6 ved Søberg, fresing og fjerning av rekkverk. Det blir også noe kortvarig manuell dirigering ved rundkjøringen på Loddbekken grunnet fresing av asfalt.
 
15.09 kl.22.00 – 16.09. kl. 06.00

16.09 kl. 22.00 – 17.09. kl. 06.00:

Manuell dirigering på Hofstad grunnet oppsetting av lysmaster.
 
16.09 kl. 22.00 – 17.09. kl. 06.00:

E6 blir stengt mellom avkjøring Rødde og Melhusbrua. Omkjøring via Melhusvegen. Årsaken er arbeid med gul sperrelinje og heising av lysmaster på Melhus. Det blir også noe kortvarig manuell dirigering ved rundkjøringen på Loddbekken grunnet montering av rekkverk.