Sender klage på leilighetsprosjekt til fylkesmannen

Utvalg for bygg- og arealplansaker ber fylkesmannen om endelig avgjørelse i klagen på Vangslia Panorama.

Vangslia Panorama 

Nyheter

Et enstemmig utvalg for bygg- og arealplansaker (BYAR) vedtok i dag å sende klagen til fylkesmannen for endelig behandling av klagen som har kommet inn på Vangslia Panorama.