Friskmelder vannverk i Rennebu

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marit Hommedal / NTB

Nyheter

Rennebu kommune har hatt kokevarsel ved to av deres vannverk den siste tiden, Berkåk og Innset.  

Ved alle kommunale vannverk tar vi rutinemessig cirka 60 vannprøver årlig, fordelt både etter geografi og tid. Prøvetakingsplan og rutiner ved påviste avvik i vannkvalitet er utarbeidet i samråd med Mattilsynet. 

- Det ble påvist koliforme bakterier i drikkevannet og ny prøvetaking ble iverksatt umiddelbart. Abonnenter ble varslet om koking og i tillegg ble det etablert kloring av drikkevannet. Omfattende arbeider ble igangsatt med rensing av ledninger og basseng. Dette foregikk til dels på kveld og natt. Fortløpende ble vannprøver tatt og analysert. I våre rutiner ligger det at vi må ha to påfølgende rene prøver for å kunne friskmelde drikkevannet, opplyser Geir M. Fjellstad, avdelingsleder teknisk drift i Rennebu kommune i en pressemelding.

Ved Berkåk vannverk ble avvik konstatert 26. august. Den 11. september forelå den andre rene prøven og drikkevannet kunne friskmeldes. 

Ved Innset vannverk ble avvik konstatert 29. august. Der fikk vi den andre rene prøven den 5. september. 

- Tilsettes klor i drikkevannet vil det kunne ta noe tid før alle spor av klor er forsvunnet fra ledningsnettet. Klor tar knekken på sykdomsframkallende bakterier og er nødvendig for å kunne sikre bakteriefritt drikkevann, sier han.