Mobbetallet på ungdomstrinnet synker

Ungdata-undersøkelsen 2020 er nå klar.

Elever fra Vollan skole og Oppdal ungdomsskole gleder seg over at tallene fra undersøkelsen samsvarer med slik de opplever skolehverdagen og fritiden.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Ungdataundersøkelsen for Oppdal kommune er nå klar. Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon.