Fiket til direktøren på Nor Hotell og bet lensmannen i armen

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Nyheter

Torsdag 16.9.1937