100 kommuner må kutte hytteskatten

I statsbudsjettet som ble fremlagt onsdag, foreslår regjeringen å redusere den maksimale skattesatsen for eiendomsskatt fra 5 promille til 4 promille.

Hyttefelt i Oppdal, illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Dette betyr at rundt 100 kommuner må sette ned skattesatsen. Det er ingenting som tyder på at forslaget ikke vil få flertall i Stortinget.