Flere blir tatt for ulovlig laksefiske enn før

Hittil i år har Statens naturoppsyn levert 70 anmeldelser på brudd på lakseloven. Det er 20 flere anmeldelser enn i fjor.

Laksefiske i Gaula i Sør-Trøndelag.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

– Dette tyder på at vi treffer bedre enn før når vi er ute på oppsyn. Det er resultat av styrket lakseoppsyn, målrettet innsats i problemområder og godt samarbeid på tvers av etatene, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).