- Skal vi bygge Oppdal på bilens premisser eller skal vi øke tilgjengeligheten for alle?

Arbeiderpartiet og Nasjonalparken næringshage ønsker å få til en mobilitetspakke som gjør Oppdals innbyggere og besøkende mindre avhengig av privatbilen.

Tina Selbæk og Kristian Torve ønsker at enda flere skal få tilgang til naturen, sentrum og tjenestene som finnes der uten å være avhengige av å kjøre bil.  Foto: Guro Storli Aune

Nyheter

– Hvis man skal tenke litt bærekraft og hvordan man vil utvikle Oppdal på sikt, så kan vi ikke fortsette og legge bilen til grunn, sier Kristian Torve (Ap).