Alpinnæringen ber om en mer treffsikker kompensasjonsordning

Kun 10,2 av 88 søkte millioner kroner er utbetalt.
Nyheter

Koronapandemien har ført til store økonomiske tap for alpinnæringen i Norge etter at landet stengte ned 12. mars. Før sommeren bevilget Stortinget 250 millioner kroner i kompensasjon til alpinanlegg og tivoli for å dekke utgifter til lovpålagt vedlikehold.