Mange pilegrimer gikk feil, og noe måtte gjøres

Dovrekonferansen arrangeres 22. oktober på Oppdal. I år vil den markere at det er 10 år siden fem regionale pilgrimssentre ble opprettet langs Gudbrandsdalsleden.

Pilegrimsleden fra Allmannrøysa og ned mot Fokstugu.  Foto: Hans-Jacob Dahl

Nyheter

Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim ble åpnet i 1997. En stor innsats ble gjort for å finne mest mulig av den gamle middelalderveien, for så å rydde og merke den og få til en sammenhengende vandringsvei til Trondheim og Nidarosdomen.