Til kamp mot selvmord: - Vi må løfte dette i fellesskap

Fylkestinget i Trøndelag møttes onsdag og torsdag på Steinkjer. Her la Ingvill Dalseg (H) frem et forslag om å arbeide med forebygging av selvmord.
Nyheter

Fylkestinget vedtok torsdag å arbeide med forebygging av selvmord og slutter seg til regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord.