Kjøretøy med sommerdekk utfor veien

Nyheter

Det ferske vinterføret ser ut til å ha kommet bardus på litt for mange bilister i distriktet vårt.