Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp: – Gir makt til kommunene

Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Nå skal kommunene få mer makt og kompensasjon for utbygginger.

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget.  Foto: Heiko Junge, NTB

Nyheter

Enigheten innebærer blant annet at kommunene selv vil få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg. I tillegg strammes tidsrammen inn, slik at et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad. Det vil også bli vanskeligere å få endret søknader som allerede er godkjent.