Ønsker parkeringskjeller under nybutikken

Prix er på flyttefot i Soknedal. Nå tar Fylkesmannen til orde for at den nye butikken bør ha parkeringskjeller.

I 2022 eller 2023 kan denne Coop Prix-butikken i Soknedal ha flyttet.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny bebyggelse for dagligvareforretning, kontor og tjenesteyting. Planområdet ligger nord for kollektivknutepunktet ved det nye E6-krysset i Soknedal, og det har blitt benyttet som riggområde under utbygging av ny E6. Den nye butikken skal erstatte den eksisterende Coop Prix-butikken ved Hovsbrua. Dette kan man lese på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.