- Dette er å gå baklengs inn i framtida

Brua over elva Grana på Fv 700 blir varig innsnevret. - Livsfarlig for myke trafikanter, sier grendafolket.

Det er dårlig plass for myke trafikanter når vogntogene kommer dundrende inn på Grana bru ved Grindal i Rennebu.  Foto: Janne Olette Eggan

Nyheter

Trafikkmengden, særlig gjelder dette tyngre kjøretøy, har lenge vært sterk økende langs fylkesvei 700 i Rennebu, noe som blant annet skyldes at strekningen er en del av den såkalte lakseveien.