Etterlyser tiltak: - Mange har store problemer med av- og påstigning

Eldrerådet i Rennebu kommune ber om nødvendige tiltak ved Berkåk stasjon, og mener jernbanejubileet neste år gir Bane Nor en utmerket anledning til å komme med positive nyheter.

Politikere og ulike interessegrupper har i lengre tid etterlyst tiltak ved Berkåk stasjon. Sist ute er eldrerådet i Rennebu kommune som i et brev til Bane Nor understreker at på grunn av lav plattform har mange reisende store problemer med av og påstigning ved stasjonen.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

- Rennebu eldreråd har fått mange henvendelser vedrørende Berkåk stasjon. På grunn av at plattformen er svært lav, har mange eldre/bevegelseshemmede store problemer i forbindelse med av- og påstigning.