Ønsker å skyte mer jerv i Trollheimen

Har vært store sauetap denne beitesesongen.

SKY OG ENSOM: Jerven er en ensom vandrer i fjellet og kan tilbakelegge enorme distanser på kort tid. 

Nyheter

Verneområdestyret for Trollheimen oppfordrer Miljødirektoratet om å skyte mer jerv i Trollheimen. Dette vedtok verneområdestyret på sitt møte 9. november. Bakgrunnen er at det har vært store tap av sau i år.