13 mot 12: Vil ikke anke løypedommen

Nå er skjebnen til skiløypa på Gjevilvassvegen vedtatt.

Flertallet med Høyre og Senterpartiet vedtok å ikke anke kjennelsen i lagmannsretten til Høyesterett. Det ble vedtatt 13 mot 12 stemmer.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Kommunedirektørens forslag om å anke saken til Høyesterett, ble nedstemt 13 mot 12 stemmer. Flertallet var Senterpartiet og Høyre. Resten av partiene stemte for en anke av lagmannsrettens kjennelse.