Varig innsnevring av Granabrua skaper sterke reaksjoner

Nå løftes saken om den trafikkfarlige flaskehalsen helt til topps i fylkeskommunen.

Grana bru ved Grindal i Rennebu er varig innsnevret til ett felt. Det liker lokal- og fylkespolitikere dårlig.  Foto: Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu/Janne Olette Eggan

Nyheter

Opdalingen skrev tidligere denne uka om brua på Fylkesvei 700 i Rennebu som går over elva Grana ved Grindal. Etter nødvendig vedlikeholdsarbeide, er brua nå permanent innsnevret til ett felt, noe som har skapt sterke reaksjoner fra både grendafolket, trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu og lokal- og fylkespolitikere.