- Et veldig spennende og lærerikt opplegg

Over 350 jenter i Nord- og Sør-Trøndelag deltok på jentekonferansen NTNU arrangerte forrige uke.

Tyra Bretten (t.v.) og Gyda Aukrust forteller at det var veldig spennende å være med på jentekonferansen og at de lærte mye de ikke viste.   Foto: Rikke Sørlie Langø

ONGDM

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenger mange teknologer de neste årene. NHOs kompetansebarometer viser et stort behov for teknologi- og IKT-utdannende fremover. Likevel har bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler studert matematikk, naturfag og teknologi, viser tall fra SSB.

«Jenter og teknologi» ved NTNU arrangerte forrige uke sin fjerde jentekonferanse i Trondheim. Over 350 jenter fra 9.–10. trinn ved ungdomsskoler og videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag deltok på konferansen. Gyda Aukrust (15) og Tyra Bretten (15) fra Oppdal var til stede på konferansen.

– Jeg var med på denne konferansen fordi jeg er interessert i realfag, men jeg har aldri tenkt på teknologi som noe valg. Så jeg ble med for å utforske mulighetene mine, forteller Gyda til Opdalingen.

Under konferansen fikk de fremmøtte se og høre foredrag av kvinnelige rollemodeller, hvor en av foredragsholderne var Anita Schjøll Brede. Konferansen inngår i en nasjonal satsing og arrangeres på samme dag på NTNU, Universitet i Tromsø, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Konferansen var mye bedre enn jeg trodde. Foredragsholderne fortalte om utdanningen sin på en veldig bra måte, noe som gjorde at det hørtes veldig spennende ut. Jeg fikk vite mer om hva du kan bli hvis du velger teknologiutdanning, det var mange flere valg enn jeg trodde. Vi lærte blant annet at man ikke trenger å ha en fast plan på hvordan man kan utdanne seg, og at man kan bli noe innenfor teknologi med veldig forskjellige utdanninger, forteller Tyra.

Begge er usikre på om de ønsker å utdanne seg til noe innenfor teknologi, men de har nå fått et klarere bilde på hva som finnes der ute.

– Jeg syntes det er bra at de lager en slik konferanse, slik at vi får et innblikk i hva denne typen utdanning handler om. Før tenkte jeg aldri på noe innenfor teknologi som et yrke, men nå kan jeg begynne og tenke på det. Og muligens vurdere en utdanning innenfor teknologi, sier Gyda.

– Det jeg kommer til å ta med meg videre fra denne konferansen, er at jeg ikke trenger å ha en fast plan på hva jeg skal gjøre etter videregående. Jeg har tid til å ombestemme meg. Og hvis jeg til slutt tar en utdanning innenfor teknologi så vet jeg at det finnes mange muligheter, sier Tyra.