45 OVS-elever til forskernatt

Elever fra Oppdal videregående skole skal bruke fredagskvelden på NTNU.

Her fra fjorårets forskernatt på NTNU. Disse tre ungdommene besøkte nanolabben.   Foto: Per Henning/NTNU

ONGDM

Fredag gjennomføres "Researchers’ Night – Ungdommens forskernatt" ved NTNU for 13. året på rad.

1100 elever fra videregående skoler i Trøndelag inviteres til Realfagbygget fylt med forskningsrelaterte aktiviteter. I år er cirka 45 elever fra Oppdal videregående skole påmeldt.


OVS-elever deltar på forskernatt

Denne uken får elever fra Oppdal videregående skole prøve seg som forskere ved NTNU i Trondheim.

 

Blant de 180 NTNU-forskerne og -ansatte som skal vise fram aktiviteter denne kvelden, er det en tidligere elev fra Oppdal VGS. Avdelingsingeniør Gerd Inger Sætrom jobber i dag ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap, og skal vise proteindesign i praksis til de besøkende.

Med arrangementet ønsker NTNU å vise de besøkende litt av alt det som rører seg ved universitetet, og tilbyr et program med stands, foredrag og lab-ekskursjoner.

I tillegg ønsker de å vise de besøkende at forskning ikke bare er noe som foregår bortgjemt i laboratorier, men at det er viktig og relevant for samfunnet.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene.


Skolebarn skal forske på svarte plastkuler

6. trinn ved Aune barneskole deltar i et landsdekkende forskningsprosjekt.