Anerkjent foredragsholder til Oppdal

Skal snakke om foreldrerollen anno 2018.
ONGDM

I februar skal Oppdal ungdomsskole arrangere et stort foreldremøte i storsalen i Oppdal kulturhus, hvor temaet er foreldrerollen anno 2018.

– Denne gangen ønskes foreldre til elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående velkommen til foredrag, sier rektor ved Oppdal ungdomsskole, Håvard Melhus til Opdalingen.

Den anerkjente foredragsholderen Mia Børjesson fra Sverige tar turen til Oppdal denne kvelden, hvor hun ved hjelp av sin kunnskap og sine erfaringer fra sitt lange arbeid med ungdom engasjere de som tar turen.


- Ungene er blitt flinkere til å sette grenser

- Det var like mye "grabbing" før, men ungene i dag er flinkere til å si ifra når noe ikke aksepteres, mener medlemmene i FAU.

 

– Tidligere har barnehagene, barneskolen og videregående arrangert disse møtene. Nå er det vår tur. Etter opplegget på kvelden med foreldrene, skal elevene selv ha et opplegg med det samme temaet dagen derpå, sier Melhus.

Han forteller at dette er et møte de har vært år og det ligger inne i foreldremøteplanen som er ordnet for Oppdal kommune.


– Elevene må lære seg hvor grensen går

Oppdal ungdomsskole tar grep etter av flere elever skal ha opplevd «grabbing» på skolen.

 

– Det har vært et større fokus på psykisk helse blant ungdom den siste tiden. Hva tror du er grunnen til det?

- Vi ser på landsbasis at det er en nasjonal utfordring når det kommer til psykisk helse. Det er flere som sliter med den psykiske helsen. Kunnskapsløftet skal også fornyes og da kommer livsmestring inn, sier Melhus.

I Oppdal har skolene gjennomført ungdata-undersøkelser flere ganger, som gir skolene en pekepinn på hvordan ungdommene har det på skolen.

– Oppdal ligger ikke dårlig an, vi ligger på rundt landsgjennomsnittet og vi ser at vi har utfordringer i Oppdal slik som ellers i Norge og det er noe vi må ta på alvor, sier Melhus.