Kan nå 8000 innbyggere i 2036

Pluss

Det høyeste anslaget for befolkningsutviklingen i Oppdal viser at det i 2040 vil bo 8300 personer i kommunen. Det viser befolkningsframskrivningen som er utarbeidet av SSB.