Vil ikke utsette driften av fiskesperra i Driva

Miljødirektoratet har svart Driva elvefiskelag og imøtegår kritikken grunneierne langs elva.
Siste nytt

Det var tidligere i sommer at elvefiskelaget i Driva uttrykte bekymring for fiskesperras funksjon samt hensynet  til sjøørret.

Miljødirektoratet skriver blant annet i sitt svar at det allerede er gjennomført de første undersøkelsene med tanke på nedvandring av fisk. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at nedvandring av voksen fisk går som det skal. Disse undersøkelsene vil  bli videreført, forsikrer direktoratet.

- De varslete tiltakene for å sikre at  også rista fungerer optimalt, skal igangsettes  med det første, opplyses det videre.

Direktoratet skriver også følgende:

Det legges nå også planer for å komme i gang med utsortering av fisk og oppflytting av sjøørret så snart som mulig, og om nødvendig før fangstanlegget er helt ferdigstilt. Oppflytting av sjøørret vil derfor komme i gang allerede i 2017 og i god tid før gyting. Hensikten med sperra er å hindre oppvandring av all fisk, inkludert  sjøørret.

Oppflytting av sjøørret er det beste tiltaket for å ta vare på og sikre sjøaurebestanden i Driva i påvente av at vassdraget skal behandles mot Gyrodactylus salaris . Sperra sørger for at den gyroinfiserte delen av vassdraget og dermed også smitterisikoen til andre vassdrag i og utenfar regionen reduseres, og at langt færre lakseunger drepes årlig .

Vårt fokus er nå på å finne løsninger og å sikre god funksjonalitet og drift av sperra, og vi opplever at alle som er involvert  i prosjektet  gjør sitt ytterste for  å bidra til dette.

Miljødirektoratet prøver med dette med andre ord å berolige grunneierne og stiller seg også avvisende til å utsette oppstart av driften av fiksesperra i Driva.