Den viktige frivilligheten

Fire av ti nordmenn er aktivt medlem i minst én organisasjon, og nesten like mange har jobbet frivillig det siste året. Flest er aktive i idretten.
Siste nytt

Levekårsundersøkelsen 2017 har kartlagt befolkningens deltakelse i organisasjoner.

Hvert år trekker politikerne fram viktigheten av den frivillige innsatsen både hos frivilligsentralene, lag og foreninger. Store idrettsarrangement, skytterstevner, martnaer og festivaler hadde ikke latt seg gjennomføre uten de frivillige.

Deltakelse på medlemsmøter, trening eller lignende er forstått som aktivt medlemskap, mens verv som trener, medlem i styre eller dugnadsarbeid anses som frivillig innsats.

Ifølge undersøkelsen er 15 prosent av personer over 16 år aktive medlemmer av idrettslag.

8 prosent er aktive medlemmer av musikk-, teater- eller kunstorganisasjoner, mens kun 6 prosent er aktive medlemmer av organisasjoner innen miljø og menneskerettigheter, eller humanitært arbeid.

Aktive foreldre og unge

Unge som bor med foreldre, og foreldre med barn under 19 år er i størst grad aktive i idretten. Unge er oftere aktive medlemmer, mens foreldrene jobber mer frivillig. Nærmere halvparten – 44 prosent – av par med barn i skolelader har jobbet gratis for et idrettslag i løpet av de siste tolv månedene.

Organisasjonsdeltakelse er mest populært blant yrkesaktive og høyt utdannede. 67 prosent av personer med utdanning på grunnskolenivå er ikke aktive i noen organisasjoner, mot 48 prosent med lang, høyere utdanning.

Lavere i Oslo og Akershus

Organisasjonsdeltakelse er noe lavere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Det er også færre i disse områdene som har jobbet frivillig for en organisasjon i løpet av det siste året: 34 prosent mot 40 prosent på resten av Østlandet og Vestlandet, og 41 prosent i Agder og Rogaland.

Religiøse organisasjoner har størst oppslutning i Agder og Rogaland, mens Vestlandet har den største andelen personer som har gjort en innsats for velforening eller grendelag.