Kom med forslag!

Det nærmer seg hederskveld i Rennebuhallen.

Maj Britt Svorkdal Hess tar gjerne i mot flere forslag på kandidater som skal fremsnakkes på hederskvelden.  Foto: Arkiv

Siste nytt

Lørdag 17. mars blir det hederskveld i kultursalen, der personer som har gjort seg bemerket i året som har gått får både heder og fremsnakking.

- Vi har mottatt flere forslag til prisen i alle tre kategorier, men vil gjerne ha flere, sier Maj Britt Svorkdal Hess.

Det vil bli delt ut priser i tre kategorier denne festkvelden.

1. Årets Rennebuambassadør - til en person som har markedsført Rennebu utad på en positiv måte.

2. Årets Rennbygg - til en person som har utmerket seg positivt og gjort en innsats innen kultur, idrett, frivillighet, omsorg, nytenkning, næringsliv etc.

3. Y-faktor prisen - går til en person eller gruppe som har gjort noe uventet, sprøtt, kreativt eller vist en ukuelig optimisme.

Frist for å komme med forslag til kandidater er satt til 1. februar, så det begynner så smått og haste hvis du har en person eller gruppe blant dine sambygdinger du gjerne vil fremsnakke ekstra mye.

Forslag med begrunnelse sendes til Maj Britt ved Frivilligsentralen i Rennebu, enten per telefon eller epost.