Økt fare for jordskred

Bildet er fra et jordskred i Storlidalen i vår.  Foto: arkiv/privat

Siste nytt

NVE melder at de store nedbørsmengdene som er ventet i ettermiddag og natt til lørdag, hever jordskredfarenivået til gult i indre strøk av Midt-Norge. Oppdal og Rennebu er en del av området som nå er merket i gulfarge på farekartet på varsom.no.

Et intenst lavtrykk beveger seg nordover. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger i dag, opp mot 50-70 mm. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer.

I følge Yr.no er det ventet totalt mellom 26 og 44 millimeter nedbør i Oppdal resten av fredagen og natt til lørdag. På Berkåk meldes det om mellom 21,5 og 49 millimeter nedbør i løpet av fredag ettermiddag og kveld, samt natt til lørdag.

Varsom.no (NVE) skriver på sine sider:

«Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.»

Videre kommer de med råd til alle som lurer på hva de måtte gjøre for å være på den sikre siden:

«Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og -radaren, samt oppdateringer på varsom.no. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna.»