Her er fredagens militære kolonner

  Foto: Jan Inge Flå

Siste nytt

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner.

Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.


Her er fredagens militære kolonner:

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 10.00 – 12.38

2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 17.00 – 20.38

4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41

2 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 09.30 – 18.36

2 kolonner E136 Bergset – Dombås, E6 Dombås - Rygge, kl. 10.00 – 22.37

1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.01

4 kolonner fv. 31 Brekken – Vauldalen, kl. 07.45 – 10.16

2 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.19

1 kolonne E6 Dombås - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 11.00 – 19.45

2 kolonner rv. 3 Elverum – Rena, kl. 09.00 – 12.54

1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 18.00 – 18.39

1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 12.45 – 18.38

1 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 15.15 – 15.58

1 kolonne E6 Frigård – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 07.00 – 16.04

3 kolonne E6 Furuhaugli/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 15.00

1 kolonne E6 Gardermoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 12.00 – 14.51

2 kolonne E6 Hageseter/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.00

7 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 09.00 – 14.33

1 kolonne E6 Jørstadmoen – Fredrikstad, kl. 14.00 – 16.43

2 kolonner E6 Kvam – Sessvollmoen, kl. 16.00 – 19.59

5 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.15 – 12.02

1 kolonne E6 Jørstadmoen – Ørland, kl. 08.00 – 19.58

1 kolonne rv. 3 Rena – Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen, kl. 07.00 – 08.30

5 kolonner rv. 3 Rena – Elverum, kl. 10.15 – 19.40

17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 07.30 – 13.37

2 kolonner E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 17.15 – 23.35

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40

2 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 04.00 – 05.22

2 kolonner rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen - Oslo, kl. 16.00 – 19.19

8 kolonner E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 08.00 – 16.54

1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 14.00 – 14.43

1 kolonne E14 Værnes – Storlien, kl. 17.00 – 18.28

8 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 06.00 – 08.51

1 kolonne E6 Frigård – Steinkjer, fv. 17 Steinkjer – Hammarnesodden, kl. 07.00 – 09.58

1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen, kl. 09.15 – 10.09

1 kolonne fv. 17 Hammarnesodden – Steinkjer, E6 Steinkjer - Frigård, kl. 12.00 – 14.58

1 kolonne E6 Fiborgtangen - Frigård, kl. 18.00 – 18.54