Samarbeider om personvernet

Fire kommuner skal dele en stilling som personvernombud.

Richard Sandnes, controller i Oppdal. 

Siste nytt

De fire kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen går sammen om å ansette et personvernombud. Prosessen er i gang, og Richard Sandnes i Oppdal kommune opplyser at de håper å ha en person i stillingen innen 1. mai.

- VI har jobbet sammen for å få til dette siden i høst. Vi hadde noen forsinkelser, men det har vært en bra prosess. Intervjurundene er allerede gjort.

Sandnes er controller i Oppdal kommune, men avgir i dag cirka 20 prosent av stillingen sin til å fungere som personvernombud. Når ny person er på plass, vil han gå tilbake i 100 prosent stilling som controller.

- I Oppdal har vi gjort det mest grunnleggende arbeidet i 2018. Nå er det strukturen som må på plass. Det handeler om å vite hvordan kommunen skal forholde seg til GDPR og personvernopplysninger, i tillegg til at enhetene skal vite hvordan det ivaretas. Folk hos oss er ganske flinke på dette, og vi har gode systemer på plass allerede. Det blir ikke behov for så mange prosent stilling hos oss, for å ivareta personvernet, sier Sandnes.

Det er Midtre Gauldal som har ansvar for ansettelsesprosessen. Det ender sannsynligvis opp med en stillingsprosent på rundt 50 for det nye personvernombudet.

I Rennebu er man i samme situasjon som Oppdal. Begge kommuner har fått brev med «irettesettelse» fra Datatilsynet, for ikke å ha personvernombud på plass. Dette har kommet fordi at kommunenes innretning av behandling av personopplysninger ikker er i samsvar med kravene, altså har det manglet en person med ansvar for dette.

- Vi har en person som følger opp dette internt, og vi følger allerede regelverket. Når vi får ansatt et nytt ombud får vi kvalitetssikret systemet, sier Lill Hemmingsen Bøe, assisterende rådmannn i Rennebu.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.