Vil bytte ut deler av kjøleanlegget

Sport

Oppdal Curlinghall ble bygget i 1996 og dagens kjøleanlegg har vært i bruk siden oppstarten. Deler av anlegget er av tekniske årsaker modent for utskifting. Samtidig er kjølemediet som brukes i dag, miljøfiendtlig og vil ikke bli produsert etter 2020. Rehabiliteringen vil i så måte ha en klar miljømessig gevinst. Det er kun maskiner/kompressorer som byttes ut. Installasjon i isflaten trenger ikke å byttes ut. Tiltaket vil således ikke påvirke annet areal enn arealet som i dag er avsatt til kjøleanlegg.