- Det er artigere å skyte enn å spise pølser

De yngste skytterne bedyrer at de ofte treffer det de sikter på.
Sport

Rennebu skytterlag arrangerer årlig "Skytingens dag", et tiltak som i første rekke er ment å vise frem sporten til de ferskeste skytterne. Det er altså i stor grad rekruttering som er tanken bak arrangementet.