Vil gjøre fritidsparken større: - Et kjempetiltak sett i et folkehelseperspektiv

Starter arbeidet med ny detaljregulering av fritidsparken i Kåsen i Oppdal.

Planområdet som var synliggjort ved politisk vedtak av oppstart ble utvidet noe i vestlig retning etter dialog med brukerne i området. 

Sport

Kommunestyret vedtok i møtet 26. september i år oppstart av planarbeidet for igangsettelse av arbeid med ny detaljregulering av fritidsparken i Kåsen i Oppdal.