Her er årets turmål for ivrige topptrimmere

Topptrimmen i Rennebu er 20 år, og foretar samtidig grep for å unngå spredning av koronasmitten.

Fra Sørøyåsen på Nerskogen med utstikt mot Svarthetta.  Foto: Arkiv/Rune Devold

Sport

Topptrimmen i Rennebu er 20 år, og også i år har Trimgruppa i Rennebu idrettslag funnet åtte fine turmål.