- Jeg er alt for rastløs til å sitte stille

Håkon Myrmo har trappet ned satsingen, men er fortsatt aktiv både som utøver og tilrettelegger. Nå har han mottatt velfortjent anerkjennelse fra sine egne.

Håkon Myrmo får Innsatspokalen for 2019. Her sammen med leder i Rennebu idrettslag, Mari Ytterhus,  Foto: Jan Inge Flå

Sport

I forbindelse med sitt årsmøte, delte Rennebu idrettslag i forrige uke ut både lagspris (Håndball J14) og Fortjenstmerke (Odd Ivar Hansen). Tidligere er Olav Løkslett tildelt Ildsjelprisen for 2019.