Slik er den nye idrettshallen

Neste uke finner den offisielle åpningen av idrettshallen i Oppdal sted.
Sport

Onsdag neste uke skal Sportshallen ved Oppdal  videregående skole offisielt åpnes. Hallen har snart vært åpen i ett års tid allerede, men på grunn av korona og andre uforutsette hendelser, har åpningen måtte vente på seg. Rektor Torkild Svorkmo-Lundberg ved OVS sier at det er på tide at hallen nå bli offiselt åpnet.