Gir grønt lys for fotballhall på «nye grus»

Ønsker å sette igang arbeidet med detaljreguleringsplanen for ny fotballhall i Oppdal.

Det er på denne grusbanen, som ligger bak Sportshallen, at fotballgruppa ønsker å legge en ny fotballhall.   Foto: Katrine Silseth Naas

Sport

Ønsket om en fotballhall har vært sterkt tilstede de siste årene. Nå er fotballgruppa ett steg nærmere å få realisert sin store drøm. I kommunestyremøtet neste uke, skal politikerne ta stilling til om de vil godkjenne igangsetting av detaljreguleringsplan for ny fotballhall.