- Det offentlige anerkjenner unge kulturutøvere

Rennebu kommune ønsker søknader fra aktive unge som mener de fortjener kulturstipend.

Rockebandet Improved gikk videre til UKM fylkesmønstringa i 2016. Fram til 1. juni har unge kulturutøvere i Rennebu muligheten til å søke om stipend på 10 000 kroner.  Foto: Katrine Silseth Naas

Kultur

Rennebu kommune utlyser stipend til aktiv ungdom mellom 15 og 30 år.

Dette er et kulturstipend, som favner bredt innenfor både idrett, musikk og andre kulturgrener.

- Dette ungdomsstipendet er noe vi har hatt i mange år i Rennebu. Vi deler ut ungdomsstipend og kulturpris annethvert år, sier kulturleder i Rennebu kommune, Astri Snildal.

Stipendet har som formål å vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på unge utøvere som vil satse.

Stipendet, som er på 10 000 kroner, gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig søknad, eller ved at andre kommer med forslag til kandidat.

- Til å begynne med, tillot vi kun at folk ble nominert av andre, akkurat som med kulturprisen. Det fungerte ikke, dermed gikk vi over til at folk kunne søke selv. Siden har vi fått bra med søknader, sier Snildal.

Enn så lenge har det ikke kommet særlig mange søknader, men Snildal har stor tro på at de vil strømme på før søknadsfristen går ut 1. juni.

Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så langt, samt hva stipendet skal brukes til.