fredag 06.09 2019

Politikerne fortjener ros når de setter naturen i Rennebu høyere enn litt mynt i kommunekassa

Ønsker ikke vindkraft i rennebu.

«Jeg har ingen valgløfter, men jeg lover å gjøre det beste for Oppdals innbyggere og bøgda mi»

Jeg har ingen valgløfter å komme med, men jeg skal love å gjøre det beste for Oppdals innbyggere og bøgda mi.

«Visjonære og folkelige Ola som får ting til å skje»

Vi er et samlet parti som står i ryggen når vi går til valg på at Ola Øie fortsatt skal være ordføreren vår!

«Barnehagene i Oppdal med klare krav til politikerne»

Vi krever at det må vedtas en egen norm for bemanning rundt ettåringen i Oppdalsbarnehagene.

torsdag 05.09 2019

Smått er godt!

Trusselen om en ny runde tvangssammenslåinger henger fortsatt over oss.

«Vi er mange som ikke kjenner oss inkludert i fellesskapet Ap snakker om i Rennebu»

Vi er mange som ikke kjenner oss inkludert i fellesskapet Ap snakker om i Rennebu.

Spørsmålet kom litt overraskende på noen av kandidatene – det burde det ikke gjøre

Nå har Rennebu en særdeles god anledning til å ta en «posisjon», finne en retning å følge for framtida.

Taler SP bøndenes sak i spørsmålet om skiløype på Gevilvassveien?

Jeg vil utfordre SP om å komme med et mer utfyllende svar.

Kommentar til valget av kommunestyre i Oppdal

SV har ingen som helst interesse av at AP blir minimalisert og marginalisert.

Høyre ønsker SIVA-bygget velkommen

Presiserer partiets politikk etter leserinnlegg fra listekandidat.

Låven kan skape liv og gjøre Oppdal mer tiltrekkende for ungdom

Vi som politikere og innbyggere i ei aktiv fjellbygd må tenke framover.

onsdag 04.09 2019

Vi lover å ikke glemme frivilligheten

Frivilligheten i Rennebu er helt avgjørende for bolyst og aktivitet.

Matproduksjon i et fremtidsperspektiv

Når matproduksjonen utvikles får det også ringvirkninger.

Stem for de unge i år!

Dette valget er det viktigste valget på mange tiår.

Oppdal og fremtiden

Det er stor byggeaktivitet på Oppdal for tiden. Det som bekymrer meg er nok en gang hvor er sentrumsplanleggingen?

Ny E6 – hvilke muligheter!

Vi som fellesskap må løfte Rennebu i samla flokk, da skaper vi en attraktiv kommune.

Stem på trygghet og utvikling

Årets valgkamp går mot slutten, men det viktigste gjenstår, nemlig å gå og stemme.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Vi står ovenfor vår tids største krise, nemlig klimakrisa.