søndag 11.10 2020

Minister – med all respekt, jeg mener du tar feil: Det jeg sier stemmer.

Ordføreren svarer Klima- og miljøministeren.

lørdag 10.10 2020

Og nå vil altså Ap at folk skal sykle for å handle, eventuelt gå på ski med kjelke?

Går ut mot forslaget til Ap og næringshagen.

fredag 09.10 2020

Lokal forvaltning av verneområda på Dovrefjell

Forvaltninga av norske verneområde skjer i samspel mellom sentrale miljøstyresmakter og lokale verneområdestyre.

onsdag 07.10 2020

Her tar du mye feil ordfører!

Det blir feil å hevde at vi lokalt er best egnet til å ta vare på områdene. Det er riktig at det er våre områder, men våre i et nasjonalt perspektiv.

tirsdag 06.10 2020

Trøndelagsnaturen har lidd nok

Turistforeningen mener det er på tide å slutte fred med trøndelagsnaturen, og heller se på alternative kilder til fornybar energi.

mandag 05.10 2020

Klimakur 2030 med nytt kosthald eller framhald av utnytting av beiteressursar og grasareal?

Vi er urolege for framtida for fjellbønder og andre med landbruksproduksjon i marginale strøk av landet.

lørdag 03.10 2020

Minnekonsert for ein diktar

I år er det 100 år sida Oddmund Horvli var fødd.

torsdag 01.10 2020

- Ny minerallov må hensynta miljø og reindrift

Dette må det bli slutt på. Det er våre områder

Ordføreren uttrykker stor skuffelse til Klima- og miljødepartementets, Fylkesmannens og statstjenestemannsapparatets behandling av lokal forvaltning.

Skiløypa i Gjevilvassdalen: Vi ber innstendig om at alle impliserte nå tar til vettet

Dette er ikke en hvilken som helst skiløype i Oppdal – det er den viktigste skiløypa

Senterpartiet har i lang tid hatt flere kreative virkelighetsoppfatninger

Da NRK faktasjekket Vedums påstand om at regjeringen sentraliserer svarte han at faktasjekker flatet ut debatten, og at han var lei av slike faktasjekker.

tirsdag 29.09 2020

Leserinnlegg:

Skal vi avkriminalisere narkotika? Hvem trenger 30 til 50 brukerdoser hasj?

mandag 28.09 2020

God lokal beredskap har vist seg som en nøkkel for å håndtere denne krisen

Varaordfører Elisabeth Hals holdt tale under Venstres landsmøte i helga.

tirsdag 22.09 2020

- Den viktigste døren må være åpen for barna våre

mandag 21.09 2020

E6-trasé: Rennebu Sp er naive

Når det da ligger en fullt brukbar løsning på bordet fra før, skjønner jeg ikke argumentasjonen for å flytte E6.

fredag 18.09 2020

Mot opptur for Oppdalsmediene

Sammenslåing av Oppdals to aviser fra nyttår bør kunne gi et mediemessig oppsving.

tirsdag 15.09 2020

Pinlig av regjeringen

Tilbake til start?