torsdag 23.07 2020

Er statsminister Erna kjerringa mot strømmen?

Regjeringen sulteforer de små og mellomstore kommunene både på økonomi og tjenester.

søndag 19.07 2020

Ny E6: Bomsaksa i Soknedal

Hva kan kommunen bidra med overfor de som blir fanget i bomsaksa på Fossum når bommen settes opp?

fredag 17.07 2020

Noen ganger gjør disse statusene meg nesten uvel. Her er min oppdatering, som en motvekt.

Unnskyld meg, men noen ganger gjør noen av disse statusene folk legger ut på diverse sosiale medier meg nesten uvel.

torsdag 16.07 2020

Stiller spørsmål ved Fylkesmannens objektivitet og redelighet

Advokat Ivar Chr. Andersskog stiller, på vegne av Snøfjelltjønnin vei og Hytteforening, spørsmål ved objektiviteten til Fylkeskommunens saksbehandler.

tirsdag 14.07 2020

På ville veier

Hvor langt kan Nye Veier og Statens vegvesen gå for å ødelegge for lokale reguleringsplaner?

- Noen hytter kan ikke styre hvor hovedfartsåren skal legges

Odd Nyberg sier sin mening om konflikten mellom Nye Veiers E6-planer og hytteeierne ved Tørset hyttefelt på Ulsberg.

1300 trønderske ungdommer må få et tilbud tilpasset dem

Jeg er veldig glad for at fylkestinget vil vurdere UngInvest for ungdom i Trøndelag.

Rennebu – Et godt sted å være?

søndag 12.07 2020

Din kjøttspising gjør en klimaforskjell

Skal biffen til Bærum, Høyre?

lørdag 11.07 2020

Skolen må lære barn å svømme ute

Det er ute drukningsulykkene skjer. Derfor må flere skoler legge til rette for at svømmeopplæring også foregår utendørs i varierte omgivelser.

onsdag 08.07 2020

Abid Raja nekter voksne å spille fotball uten grunn

FrP vil åpne breddefotballen

Regjeringspartiene har bestemt at breddefortballen forblir stengt i alle fall til august. Det forstår vi i FrP lite av.

tirsdag 07.07 2020

Vi har ingen å miste, derfor en nullvisjon for selvmord

mandag 06.07 2020

Erna Solberg vil kvitte seg med daukjøttet – og det er oss.

Vegvesenets alternative virkelighet – Børstad bør prøve å bestille et prøveskilt

Viktig melding fra Statens Vegvesen: Trafikkstasjonene har åpent 24/7, og om du blir stående i telefonkø i timevis, eller må vente flere dager for å få hentet ut et prøveskilt er det bare innbilning … Trøsten er at dette er en ordning som fungerer så godt for Statens Vegvesen at de vil ha den permanent.

søndag 05.07 2020

Har politiet i Trøndelag blitt bedre på å forebygge etter nærpolitireformen?

Vi har mistet mye av den lokale forankringen ved å fjerne oss mer i fra publikum

Mer penger til kampen mot vold og overgrep mot barn