Sværvekterne tørnet sammen

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 10.7.1952

Sværvekterne tørnet sammen

Fem avlsokser ble forleden dag fraktet over Gjevilvatnet i de store prammene som Arne Sundseth har brukt til vedtransport. Oksene som tilhører Vognill-, Torve- og Munkvoll feavlslag, ble sendt til seters ved den innerste enden av vatnet. Straks de ble satt på land gikk de løs på hverandre for å få avgjort hvem som var den sterkeste og således hvem som skal være anfører og storokse i sommer. Under kampen ble en av oksene fra Munkvoll feavlslag stanget på vatnet, så den var helt under et øyeblikk. Men den kom seg snart opp igjen. Mellom oksene fra Vognill og Torve ble kampen uavgjort blir det meldt til Adressa.


Fredag 3.7.1936

Stort stemne

var det på Nordskogen sundag. Det kom folk frå dei ymse kantar av landet og det var både danskar og islendarar. Det var desse Norsk-Svensk-Amerikanarane som held til der som heldt stemne. Det er no 3. året det har vore halde slike stemnor på Nordskogen.


Torsdag 4.7.1968

Hestepasser ble liggende hjelpeløs oppe i fjellet

Hestepasseren på Bekkelegret gjennom mange år, gårdbruker Hans Mellem, Oppdal, var like før helgen ute for et stygt uhell som kunne ha fått alvorlige følger. Mellem skulle føre hesteflokken over elven like ved seteren, og han red på en av merrene som plutselig ble skremt da hingsten kom settende. Mellem ble kastet av, og i fallet støtte han hodet mot en sten. Uhellet skjedde ved 19-tiden fredag og Mellem ble liggende bevisstløs en god stund. Omsider kom han imidlertid såpass til seg selv at han fikk karet seg inn i seterbua et par hundre meter unna. Her ble han så liggende delvis bevisst til det ved 13-tiden lørdag kom en tilfeldig besøkende fra Folldal til stede. Mellem ble sendt til sykehuset og er nå kommet bra til hektene.


Fredag 3.7.1936

Farkstrek og tjuveri

Hjå fylkesmannen har det vore innbrot for ei tid sidan. Dei har teke med seg matvaror og småting. God mat har dei vore glad i. Dei har og lika slikkerier, chokolade og cigaretter. Det var elles eit serleg tarveleg framund å ha i husåm sinåm. Dei hadde klint ut og sulka til og elles på mange måtar synt at dei har vore barnslege både i åtferd og tankegong. Lensmannen har teke seg av saka, og ein fær vone at han fær høve til å lære dei folkeskikk.


Tirsdag 8.7.1986

Mest rett Tsjernobyl

Mens det i fjor var 600 som søkte om reinsjakt i Sunndal, var det bare 400 i år. I Dovre ser det ut til å bli omlag 380-390 søkere mens det i fjor var 570. Fjelloppsynsmann Jan Hageland i Dovre sier til Opdalingen at han tror det er frykten for radioaktivitet som er hovedårsaken til at så mange har unnlatt å søke i år. Rondane-området er også et av de villreinområdene som er hardest rammet av det radioaktive nedfallet.

Fredag 5.7.1935

Moderne stabbur

På Torve har de funnet op en morsom måte å opbevare revmaten sin på. De har heiset den op i flaggstanga. Det samme har de også gjort på Aalbu. Snart blir det vel moderne. Metoden blev også forsøkt ifjor.


Tirsdag 4.7.1972

Sigøynere, en menneskerase på flukt

Man leser i avisene om sigøynernes tragiske «skjebnespill». Man kan bare spørre seg selv om ikke FN bør gripe inn for å hjelpe disse mennesker slik at de slipper å bli en «kasteball» mellom nasjonene. Gi dem sjansen slik at de får komme bort fra «analfabetiseringen» som jo er den største minussiden hos disse ulykkelige mennesker. Bli skolert å få komme inn i ordnede forhold som også er deres menneskerett her på vår klode. Vi lever i et miljøvernår, så FN, gjør noe for dem… O. F.


Fredag 3.7.1936

Kyrne gikk sig fast

På Krokann kom kyrne bort for noen dager siden. De lette efter dem både om kvelden og den næste morgen, men de var ikke å finne. Da det led ut på dagen blev en linjevokter på jernbanen opmerksom på at noen kyr stod i avløpsrenna for Donalibekken. Rennen er bare 90 cm. bred, men kyrne hadde trengt sig sammen to og to i bredden. På den ene side var satt gjerde så dyrene kom hverken frem eller tilbake. Der inne hadde 8 kyr fått plass. De stod som sild i en tønde og hadde sikkert ikke kommet sig løs ved egen hjelp.


Torsdag 4.7.1946

Føll reist med elva

På Lønset ble de for noen dager siden oppmerksom på at et føll kom flytende etter Driva. Det hadde reist med elva. Hvor langt,- det er det ingen som vet.