Grensetvistsak mellom Oppdal og Rennebu

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Notert